Kurumsal Kültür

Temel Değerlerimiz
Sorumluluk, müşteri odaklılık, dürüstlük, güvenilirlik, takım çalışması, yenilikçilik, yasalar ve evrensel etik değerlere uygunluk şirket kültürümüzün vazgeçilmezleridir. Bu değerler GNC de çalışan her bireyin hareketlerinde benimsediği ortak inançlar ve davranışların temelini oluşturur.

İşbirliğinin gerekliliğine olan inancımız sonsuzdur, yüksek kalitesiyle en yüksek faydayı sunan ürünleri pazara sunmak, müşterilerimize yardımcı olacak ürünleri ve çözümleri önermek ve müşteri memnuniyetini sürekli olarak sağlamak kendimizi adadığımız ilkelerdir.

Sorumluluk
Kontrolümüzde olan eylem ve bu eylemlerin sonuçlarına ait sorumluluğun her bir bireyce sahiplenilmesi, kontrolümüz dışında olanları ise pozitif olarak etkileyebileceğimize inanmak.

Müşteri Odaklılık
Müşteri beklentilerini, müşteri taleplerine göre şekillenen ürün ve hizmetlerle sürekli olarak aşma gayretinde olmak.

Dürüstlük Güvenilirlik
Müşterilerimize ve iş arkadaşlarımıza etik iş hayatı pratikleri ile yaklaşmak ve sahip olduğumuz değerleri süreklilik içinde sergilemek.

Takım Çalışması
Müşteri ve iş arkadaşlarımız ile işbirliği içinde olmak. Her birine hassasiyet, saygı ve anlayışla yaklaşmak. Organizasyonel birimler dahilinde verimli olarak çalışmak.

Yenilikçilik
Yenilik ve gelişmeleri sürekli olarak takip etmek, iş verimliliğini arttıracak yeni fikirlere açık olmak, bu fikirleri uygulamak.

Yasalar, Evrensel ve Ticari Etik Değerlere Uygunluk
Tüm çalışanlarımızla birlikte mevcut yasal normlara ve evrensel etik değer ve iş hayatı pratiklerine uygun şekilde çalışmak.

İnsana Çevreye Saygı
En temel ilkelerimizden biri, ticari eylemlerimizi gerçekleştirirken içinde bulunduğumuz çevreye zarar vermeden bu eylemleri sürdürmek, insan hayatının kalitesini yükseltmek bilinciyle, sürdürülebilir gelişim ilkesine sahip çıkarak, insana ve çevreye saygıyla yaklaşmaktır. GNC'de çalışan memnuniyeti müşteri memnuniyeti kadar önemlidir.

Topluma Saygı
GNC ve tüm çalışanları içinde bulunduğumuz toplumun temel değerlerine saygı ile yaklaşır, toplumun bir arada ve barış içinde kalkınması için duyarlılık içinde çalışır.

Sosyal Sorumluluk
GNC refahın paylaşılmak zorunda olduğuna ve paylaşıldıkça çoğaldığına inanır ve her ay cirosunun belirli bir kısmını toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına yönelik farklı sosyal dayanışma projelerine ayırır.