Davranış Modelimiz

İnsan için değer, yaşam için değer

Girişimci, Çevik, Açık Fikirli, Dürüst, Paylaşımcı ve Cesur değerleri ile  yoğrulmuş olan GNC; bugün insan için “fayda”yı amaç edinmiş davranış ve kurum kültürü ile hareket ederek, insan için değer, yaşam için değer bakış açısıyla yaptığı her işe gücünü, empatisini ve hassasiyetini katarak ilerler.