CNC Tezgahlarda Yağlamanın Önemi

Mekanik sistemlerde sistemin orijinal performansını korumak ve hassas çalışmasını sağlamak için yağlama hayati önem taşımaktadır. Özellikle sektörel olarak düşünüldüğünde, CNC makinalarda yağlama, makina performansını, hassasiyetini ve arızasızlığını direkt olarak etkileyebilecek en önemli unsurlardan biridir. Makinalarda kullanılan kızak, vidalı mil, rulman vb. aksamlar yüksek hızlarda çalıştıkları için sürekli olarak yağlanma ihtiyacı duyarlar.

Genel olarak düşünüldüğünde bir CNC makinasının tek bir ekseni ; vidalı mil ( Ballscrew), eksen rulmanları (axsial bearing) , lineer kızak ( lineer guide ) gibi üç temel haraketli parçadan oluşmaktadır .Burada belirtilen kızak, makinanın yapısına göre lineer kızak ve sürtünme kızak olarak da iki temel öğeye ayrılır ki bu yağlamanın önemini bir kat daha arttırır. Tüm bunlara ek olarak bazen makina modellerine bağlı olarak iş mili (spindle) rulmanlarının da yağlama ihtiyacı olduğu görülmektedir.

Tüm bu ihtiyaçlar temel olarak iyi zamanlanmış ve aksatılmadan yerine getirilmesi gereken görevler olarak düşünülmelidir. Bu nedenle makina üreticileri tarafından bu aksamların yağlanması için makinalar üzerine otomatik yağlama sistemleri konulmaktadır. Bu sistemler yine üreticiler tarafından belirlenen belirli aralıklarda makinelerin yağlama noktalarına belirli miktarda yağ göndererek sitemin yağlanmasını sağlar. Fakat karşımıza çıkan arıza durumlarını incelediğimizde, genel olarak gördüğümüz, sistemlerin yağsız kalmasından kaynaklanan durumlara bağlı olarak bozulmalardır. Peki buna ne sebep olur diye düşündüğümüzde yağlama sistemi konusunda biraz detaya inmemiz gerekliliği ortaya çıkar. Makinalardaki yağlama sistemi temel olarak aşağıdaki şemada belirtildiği gibidir. Bir otomatik yağlama pompası sisteme yağ basar, pompadan tek hat üzerinden çıkan yağ makina eksenlerine ayrılır ve daha sonra her eksende de yukarıda belirtiğimiz parçaların yağlanacağı noktalara ayrılır. Tüm bu sistem üzerinde he hangi bir hattın tıkalı olması dolayısı ile gitmesi gereken yere ulaşamamasına bağlı olarak o sistem yağsız kalarak arızalanır. Maalesef operatörler bu durumun farkında olamazlar. Bu durumun önüne geçmek için makinalarda periyodik bakım ve kontrollerin önemi ortaya çıkmaktadır ki kestirimci bakım olarak adlandırdığımız bu bakımlarda yağlama sistemi dahil birçok noktada oluşmuş veya oluşması muhtemel arızanın  önüne geçildiğinden, zamansız duruş kaynaklı vakit ve arızalanan parça kaynaklı maliyetlerin de önüne geçilmiş olur.